Дейвид Рикардо

   Дейвид Рикардо е роден през 1772 година в Лондон. Произлиза от еврейско семейство. Рикардо е третото дете от общо 17 на брой. Семейството му имигрира от Холандия в Англия. Бащата на Дейвид Рикардо е имал място на Лондонската фондова борса. На 14 годишна възраст Дейвид започва да помага на баща си в спекулациите на борсата, изграждайки усет за финансите и фондовите пазари. Впоследствие Дейвид Рикардо се превръща в изключително добър спекулант на фондовия пазар, както и на пазара на недвижимо имущество.На 21 години Дейвид се жени за жена с различна от еврейската вяра и бива отлъчен от семейството си. На 42 годишна възраст Рикардо се оттегля от търговията си на фондовата борса. С натрупаното богатство купува много земя и се превръща в едър земевладелец и рентиер.  През 1817 издава своя най-известен труд “Принципи на политическата икономия и данъчното облагане”. От 1819 е депутат в парламента и там защитава тезите си.

   Дейвид Рикардо е виден представител на класическата икономическа школа. Голямата негова заслуга се състои в развиването на теорията за разпределението. Той я свързва със законите на производството. В името на производителите той започва да атакува лендлордовете и рентиерите, които повишават цената на ресурса земя, респективно производствените разходи и намаляват потенциала на производството. 

   Рикардо видоизменя и теорията за стойността. Критикува Смит, че не полезността, а времето изразходван труд за направата на стока/услуга е в основата на стойността на стоките. Много от стоките от първа необходимост струват в пъти по-евтино от някои луксозни стоки или такива, които изискват значително използване на фактора труд.

Източник:Брокер.бг

{START_COUNTER}