Рекламно послание

 Рекламно послание и лозунг
 Рекламно послание-изразява същността на идеята, която рекламодателя се стреми да внуши на адресатите на рекламата. 

Основните изисквания към рекламното послание могат да се определят в това:

-да изразява главното съдържание на кампанията;

-да изгражда и защитава имиджа на рекламодателя;

-да се запомня лесно;

-да е ново неповторимо-единствен потребителски мотив;

-да подтиква към потребление;

-да се прилага в различни рекламни форми и по всяко време на рекламната кампания.

   Другия важен инструмент с помоща, на който се постигат  голяма част от рекламните цели е лозунгът.

Рекламен лозунг-той е основна рекламна константа и като такава трябва да бъде-изразителен, кратък, ясен и лесен за произнасяне, и запомняне.
След определяне на всичките елементи на рекламата-предмет, субект, цели ,послание и лозунг може да се пристъпи към изграждане на цялостния и вид.
Източник :http://reklama.blog.bg/viewpost.php?id=7529

{START_COUNTER}