Стратегическо планиране

Всяка фирма съществува и се развива във взаимодействие с външната среда. И фирмата и средата постоянно се изменят и промените влияят благоприятно или не на жизнеспособността на фирмата. Ако фирмата не успява да се адаптира към новите условия, тя просто престава да съществува, или в най-добрия случай не се развива.    Оцеляването без развитие напред е при всички случай само временно отлагане на гибелта на фирмата. Единствения начин за ефективно оцеляване е непрекъснато развитие напред!Стратегията за развитие е онази съвкупност от правила и действия, които указват как фирмата да използва елитните си ресурси за решаване на големите и жизненоважни проблеми. Цялостната стратегия съдържа пазарна, продуктова, технологична, организационна, специална и др. стратегии. 
    Стратегическото планиране е метод, чрез който се съставя план за реализиране на стратегията за развитие. Всяка фирмена дейност може да бъде развита във фирмена политика - иновационна, инвестиционна, финансова, ценова, по персонала и т.н.)




{START_COUNTER}